special days in Tirumala 2012 (festival special programmes ) ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Tuesday, March 20, 2012

special days in Tirumala 2012 (festival special programmes )Date
Festival
01-04-2012          SRIRAMA NAVAMI

02-04-2012          SRIRAMA PATTABHISHEKAM

04-04-2012          VASANTOTSAVAM 1ST DAY

05-04-2012          VASANTOTSAVAM 2nd DAY

06-04-2012          VASANTOTSAVAM 3rd  DAY

26-04-2012          BASYAKAR SATHUMARAI

30-04-2012          PADMAVATHI PARINAYAM 1STDAY

01-05-2012          PADMAVATHI PARINAYAM 2nd DAY

02-05-2012          PADMAVATHI PARINAYAM 3rd DAY

02-06-2012          JYESTABHISHEKAM 1ST DAY

03-06-2012          JYESTABHISHEKAM 2nd  DAY

04-06-2012            JYESTABHISHEKAM

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...