Newly Designed Kiritam for LORD VENKATESHWARA... ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Thursday, June 23, 2011

Newly Designed Kiritam for LORD VENKATESHWARA...


Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...