SRI GOVINDARAJA SWAMY TEMPLE,TIRUPATI . BRAHMOTSAVAM BEGINS FROM JUNE 6 ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Tuesday, May 31, 2011

SRI GOVINDARAJA SWAMY TEMPLE,TIRUPATI . BRAHMOTSAVAM BEGINS FROM JUNE 6


The following are the tentative schedule of Vahanam Sevas of both temples :
DATE
MORNING
EVENING
06-06-2011
Dwajarohanam (Muhurtham    9-105am Karkataka Lagnam)
Peddasesha Vahanam
07-06-2011
Chinnasesha Vahanam
Hamsa Vahanam
08-06-2011
Simha Vahanam
Muthyapu Pandiri Vahanam
09-06-2011
Kalpavruksha Vahanam
Sarvabhoopala Vahanam
10-06-2011
Pallaki Utsavam
Garuda Vahanam
11-06-2011
Hanumantha Vahanam
Gaja Vahanam
12-06-2011
Suryaprabha Vahanam
Chandraprabha Vahanam
13-06-2011
Rathotsavam
Aswa Vahanam
14-06-2011
Chakrasnanam
Dwajarohanam

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...