Srivari Vajrakavacha stotram ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Saturday, April 30, 2011

Srivari Vajrakavacha stotram


Om Narayanam parabrahma sarvakarana karanam
prapadye Venkatesakyam tadeva kavacham mama
sahasra seershaha purusho venkatesa ssirovatu
pranesaha prananilaya pranam rakshatume harihi
aakasaratsutanada atmanam mesadavatu
devadevottamaha payaat deham me Venkateswaraha
sarvatra sarvakaleshu mangam ba janiswaraha
palayenmamakam karma sapalyam naprayacchatu
sayamprataha patennityam mrutuyum tarati nirbayaha

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...