ఉగాది శుభాకాంక్షలు! ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Sunday, April 3, 2011

ఉగాది శుభాకాంక్షలు!

WISH YOU HAPPY UGADI 2011

0 comments:

Post a Comment

Your Comment will publish After Admin moderation

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...