Sri Venkatesa Mangalasasanam ~ OM NAMO VENKATESAYA
!!! Lord Venkateswara staying in Tirumala Vaikuntam !!! Govinda Narayana Srinivasa Parandhama Pahimam Pahimam!!!.
!!! Chant Govindaa! Govindaa!! Govinda!!! Edukondalavadaa Venkataramanaa Govindaa Govinda!!!

Tuesday, March 29, 2011

Sri Venkatesa Mangalasasanam1. Sriyah kanthaya kalyana nidhaye nidhayerthinam
Sri Venkata nivasaya Srinivasaya Mangalam.
2. Lakshmi savibhramaloka-subhru vibhrama chakshushe
Chakshushe SarvaloKanam Venkatesaya Mangalam.
3. Sri Venkatadri Sringagra-Mangalaha bharananghraye
Mangalanam nivasaya Venkatesaya Mangalam.
4. Sarvavayava soundarya Sampadha Sarvachethasam
Sada sammohanayasthu Venkatesaya Mangalam.
5. Nithyaya niravadhyaya Sathyananda chidhathmane.
Sarvantharathmane Srimad Venkatesava Mangalam.
6. Swathassarvavide sarvasakthaye Sarvaseshine.
Sulabhaya Suseelaya Venkatesaya Mangalam.
7. Parasmai Brahmane Poorna Kamaya Paramathmane.
Prayunje Parathathvaya Venkatesaya Mangalam.
8. Akalathathva masrantha mathmanamanu-pasyatham.
Athripthya mritha rupaya Venkatesaya Mangalam.
9. Prayah swacharanow Pumsam Saranyathvena Panina.
Kripaya dhisathe Srimad-Venkatesava Mangalam.
10. Dhayamritha tharanginya-Stharangairiva Seethalaih.
Apagaissinchalhe viswam Venkatesava Mannalam.
11. Sragbhushambara hetheenam Sushamava hamurthaye.
Sarvarthi Samanavasthu Venkatesaya Mangalam.
12. Sri Vaikunta virakthaya Swami Pushkarineethate
Ramaya Ramamanaya Venkatesaya Mangalam.
13. Srimad sundarajamathru manimanasavasine.
Sarvaloka Nivasava Srinivasaya Mangalam.
14. Mangalasasana paraih madacharya Purogamaih.
Sarvaischa Purvairacharyaih Sathkrithayasthu, Mangalam

2 comments:

Post a Comment

Your Comment will publish After Admin moderation

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...